Choď na obsah Choď na menu
 


Hrdinové bitvy

2. 3. 2015
 

Válečník

Zničte více nepřátelských vozidel než jakýkoliv jiný hráč v bitvě (nejméně 6). V případě rovnosti je uděleno hráči s více zkušenostmi získanými za aktuální bitvu (včetně bonusu prémiového účtu). Pokud je i poté množství zkušeností shodné, ocenění nebude uděleno. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Obránce

Snižte úroveň obsazení vaší základny o 70 bodů a více. V případě rovnosti je uděleno hráči s více zkušenostmi získanými za aktuální bitvu (včetně bonusu prémiového účtu). Pokud mají hráči i stejné zkušenosti, nebude vyznamenání uděleno žádnému z nich. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Útočník

Získejte maximální podíl na obsazení nepřátelské základny (minimálně 80 bodů). Uděluje se v případě vítězného obsazení nepřátelské základny a počítají se jen body získané během tohoto obsazování. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Ocelová zeď

Obdržte a přežijte více potencionálního poškození (alespoň 1 000 bodů) než jakýkoli jiný hráč v bitvě. Obdržte alespoň 11 zásahů. Pokud dva nebo více hráčů obdrželo stejné množství bodů poškození, ocenění je uděleno tomu, kdo obdržel více zásahů. Pokud dva nebo více hráčů obdrželo stejné množství bodů poškození a zásahů, ocenění je uděleno hráči s více zkušenostmi získanými za aktuální bitvu (včetně bonusu prémiového účtu). Pokud mají hráči i stejné zkušenosti, nebude vyznamenání uděleno žádnému z nich. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Spojenec

Zasáhněte více nepřátelských vozidel než jakýkoli jiný hráč (alespoň 6), která jsou následně zničena jiným hráčem (nebo se zničí sama). Zásahy poškozující pásy nebo jiné moduly bez ubrání bodů výdrže se započítávají, ale odražené střely a střely, které neprobijí pancíř se nezapočítávají. Pokud dva nebo více hráčů dosáhne stejného počtu, ocenění se uděluje hráči, který v bitvě získal více zkušeností, včetně bonusových zkušeností za prémiový účet. Pokud mají hráči i stejné zkušenosti, nebude vyznamenání uděleno žádnému z nich. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Průzkumník

Detektujte z celého týmu největší množství tanků a samohybných děl (minimálně 9). Ocenění je uděleno jen hráči ve vítězném týmu. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Hlídka

Pomozte vašemu týmu poškodit minimálně 6 nepřátelských vozidel tím, že je odhalíte. Hráč musí být jediný, kdo nepřátelská vozidla odhalil ve chvíli, kdy byla poškozena. V případě, že dva nebo více hráčů má odhaleno a zničeno stejný počet nepřátelských vozidel, nebo pokud dva nebo více hráčů odhalilo stejné vozidlo, uděluje se ocenění tomu hráči, který získal v aktuální bitvě více zkušeností. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Velká ráže

Uděluje se hráči, který způsobí největší množství poškození v průběhu bitvy. Způsobené poškození musí činit minimálně 20 % součtu bodů výdrže tanků nepřátelského týmu a minimálně 1 000 bodů. Aby hráč toto ocenění získal, nesmí zasáhnout spojence žádným přímým zásahem. Pokud dva nebo více hráčů způsobí poškození ve stejné výši, je ocenění uděleno hráči, který získal v bitvě více zkušeností, včetně dodatečných zkušeností udělovaných hráčům s prémiovým účtem. Pokud je i poté množství zkušeností shodné, ocenění nebude uděleno. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Tankista odstřelovač

Uděluje se hráči, který v průběhu bitvy způsobil největší množství poškození ze vzdálenosti alespoň 300 metrů alespoň 8 přesnými střelami. Alespoň 80 % všech zásahů musí způsobit poškození nebo kritický zásah. Celková přesnost musí být minimálně 85 %. Způsobené poškození musí být vyšší než počet bodů výdrže hráčova tanku a musí to být alespoň 1 000 bodů. Aby hráč toto ocenění získal, nesmí zasáhnout spojence žádným přímým zásahem. Nedostupné pro dělostřelectvo. Lze získat pouze v náhodných bitvách.


Vlk mezi ovcemi

Uděluje se hráči, který byl ve 100 bitvách hráčem s největším způsobeným poškozením. Množství se průběžné sčítá. Dostupné pouze v týmových bitvách.

 
 


Válečný génius

Uděluje se hráči, který byl ve 100 vítězných bitvách hráčem s největším získaným množstvím zkušeností. Množství se průběžné sčítá. Dostupné pouze v týmových bitvách.