Choď na obsah Choď na menu
 


Epické medaile

2. 3. 2015
 

Goreho medaile

Způsobte se samohybným dělem poškození přesahující desetinásobek bodů výdrže vašeho vozidla. Hráč nesmí zničit žádné spojenecké vozidlo. Zásahy spojeneckých vozidel se nepočítají. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Britský plukovník Adrian Clements Gore velel jednotce bránící průsmyk Kaserín v Tunisku, 20. února 1943. Jeho jednotka složená z tankové čety, pěchotní roty a baterie podpůrného pěchotního dělostřelectva se houževnatě bránila vojákům Wehrmachtu z Afrikakorpsu o síle pěti pěchotních a jednoho tankového batalionu. Německé síly v boji ztratily 11 tanků.


Starkova medaile

Zničte se samohybným dalekonosným dělem alespoň dvě nepřátelská vozidla a dostaňte alespoň dva zásahy od nepřítele, které způsobí poškození nebo jsou zastaveny pancířem. Vyhrajte bitvu a přežijte. Celkové množství obdrženého poškození a poškození zastaveného pancířem musí být alespoň 2/3 bodů výdrže Vašeho vozidla. Zásahy spojeneckých vozidel se nepočítají. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Plukovník Alexander Stark velel spojeným francouzsko-americkým silám bránícím průsmyk Kaserín v Tunisku. 19. února 1943 Startakovy síly zahájily silnou dělostřeleckou palbu z výšin obklopujících průsmyk a dokázaly pozdržet postup tankového a dvou pěchotních batalionů Afrikakorpsu, které musely zažádat o posily.


Orlikova medaile

Udělena za zničení tří nebo více nepřátelských tanků nebo stíhačů tanků (nevztahuje se na dělostřelectvo) pomocí lehkého tanku. Cíle musí být alespoň o dvě úrovně výše než hráčův tank. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Roman Edmund Orlik, četař polské armády, vyřadil se svým lehkým tančíkem TKS v září 1939 13 německých tanků.


Oskinova medaile

Uděluje se za zničení tří a více nepřátelských tanků nebo stíhačů tanků (nikoliv dělostřelectva) pomocí středního tanku. Cíle musí být alespoň o dvě úrovně výše než hráčův tank. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Alexander Oskin, Hrdina Sovětského svazu, byl tankový velitel, který během průzkumu poblíž Oglenduv v srpnu 1944 zničil se svou T-34 tři Královské Tigery.


Kolobanovova medaile

Uděluje se hráči, který se ocitne poslední na bojišti proti pěti nebo více nepřátelským vozidlům a zvítězí. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Plukovník Zinoviy Kolobanov byl sovětským tankovým esem. Se svým KV-1 zničil v srpnu 1941 22 německých tanků, 2 děla a 2 polopásové tahače.


Halonenova medaile

Uděluje se za zničení tří a více vozidel pomocí stíhače tanků. Cíle musí být alespoň o dvě úrovně výše než hráčovo vozidlo. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Erkki Halonen, četař ve finské armádě, zničil v bojích během června a července 1944 se svým StuG III tři T-34, dvě KV-1 a dvě ISU-152.


Fadinova medaile

Uděluje se za zničení posledního nepřátelského tanku posledním dělostřeleckým granátem (z výzbroje hráčova tanku). Nepřátelské vozidlo zničené požárem z poslední střely z hráčova zásobníku bude počítáno do tohoto ocenění. Avšak hráč musí mít zásobník munice na začátku bitvy plný. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Hrdina Sovětského svazu Alexander Fadin, byl velitelem T-34. Podporovaný četou pěchoty obsadil a udržel vesnici Dashukovka po dobu pěti hodin pomocí jednoho tanku. Zničil 3 tanky, 1 polopásový transportér, 2 minomety a 12 kulometných hnízd. Jeho posádka také sestřelila spřaženým kulometem nepřátelské letadlo.


Burdova medaile

Uděluje se na zničení pěti nebo více samohybných děl s tankem nebo stíhačem tanků. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Gardový plukovník Alexander Burda, sovětské tankové eso a hrdina Sovětského vazu. V říjnu 1941 Burda naplánoval odvážné přepadení a zničil nepřátelský obrněný konvoj, zahrnující 10 středních a lehkých tanků, 2 tahače s protitankovými děly a 5 vozidel pěchoty.


Billottova medaile

Uděluje se za zničení alespoň dvou nepřátelských vozidel a přežití vítězné bitvy, navzdory utržení alespoň pěti odlišných zásahů a ztrátě více než 80% výdrže. Zničená nepřátelská vozidla se začnou počítat až po obdržení dostatečného množství poškození a zásahů. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Pierre Billotte byl kapitán francouzské armády, který zničil 16. května 1940 se svým Char B1bis 2 Pz.Kpfw. IV, 11 Pz.Kpfw. III a 2 děla.


Medaile hrdinů Raseiniai

Udělena hráči, který sám zneškodní minimálně 14 nepřátelských vozidel v průběhu jedné bitvy. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

V červnu 1941, poblíž litevského města Raseiniai, asi 20 tanků KV sovětského 3. Mechanizovaného sboru, odolávalo útoku 6. tankové divize skládající se z asi 100 vozidel. Jeden KV-2 zabraňoval německému postupu jeden celý den, zatímco byl ostřelován všemi možnými protitankovými zbraněmi. Nakonec mu došla munice a byl vyřazen.


De Langladeova medaile

Uděluje se hráči, který v průběhu jedné bitvy zničí 4 nepřátelská vozidla uvnitř základny ve chvíli, kdy ji obsazují. Nepřátelská vozidla se mohou pokusit obsadit základnu všechna najednou nebo postupně.


Tamada Yoshiova medaile

Uděluje se hráči lehkého tanku, který v průběhu jedné bitvy zničí alespoň 3 nepřátelská samohybná děla. Zničená nepřátelská vozidla musí být alespoň o dvě úrovně výše než hráčův tank. Aby jste ocenění obdrželi, musíte přežit.


Brunova medaile

Uděluje se hráčům, kteří zničí 3 nebo 4 nepřátelská vozidla a přežijí bitvu do vítězného konce po obdržení pěti různých zásahů a ztrátě 80% výdrže vozidla. Zničená nepřátelská vozidla se započítají až poté, co obdržíte veškeré poškození. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Pietro Bruno byl Italské tankové eso. Za příkladnou odvahu tváří v tvář nepříteli byl vyznamenán zlatou medailí za vojenskou statečnost (Medaglio d'oro al Valore Militare), nejvyšším Italským státním vyznamenáním.


Dumitruova medaile

Uděluje se za zničení 4 nepřátelských samohybných děl v jedné bitvě pomocí tanku nebo stíhače tanků. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Ion S. Dumitru byl rumunské tankové eso. Bojoval ve 2. světové válce jen 25 dní, z nichž pět byl na německé straně, a poté, co Rumunsko změnilo strany, bojoval dvacet dní proti Němcům. Dne 6. března 1945 přispěl Dumitru ke zničení šesti nepřátelských stíhačů tanků a obsazení baterie 150mm děl.


Lehväslaihova medaile

Uděluje se hráčům na středních tancích, kteří zničí dva nepřátelské tanky nebo stíhače tanků. Nepřátelská vozidla musí být minimálně o dvě úrovně výše. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Reino Lehväslaiho byl finské tankové eso. Zničil sedm tanků a stíhačů tanků.
 


Nicolsova medaile

Uděluje se hráčům na středních tancích, kteří zničí minimálně čtyři nepřátelské tanky nebo stíhače tanků. Nepřátelská vozidla musí být minimálně o dvě úrovně výše. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Alfie Nicols byl střelcem britského tanku. Během bitvy o El Alamein zničil čtrnáct nepřátelských vozidel.


Pascucciova medaile

Uděluje se za zničení tří nepřátelských samohybných děl v jedné bitvě pomocí tanku nebo stíhače tanků. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Podporučík Luigi Arbib Pascucci byl Italským tankovým velitelem ve druhé světové válce. Bojoval s tankovou divizí Ariete v severní Africe. Pascucci bojoval v druhé bitvě o El Alamein, kde obětoval svůj život v bezohledném frontálním útoku, který umožnil zbytku jeho roty uniknout z obklíčení.


Poolova medaile

Uděluje se hráčům na vozidlech páté a vyšší úrovně, za zničení 10 až 13 nepřátelských vozidel v jedné bitvě. Lze získat pouze v náhodných bitvách. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Lafayette G. Pool je proslulé tankové eso americké armády, dokázal zneškodnit neuvěřitelných 12 tanků. Celkově se zasloužil o zničení 258 obrněných vozidel a dělostřelectva.
 


Medaile Radleyho-Waltera

Uděluje se hráčům na vozidlech páté a vyšší úrovně, za zničení 10 až 13 nepřátelských vozidel v jedné bitvě. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Sydney Valpy Radley-Walters byl kanadské tankové eso 27. obrněné brigády. V letech 1944–1945 zničil 18 německých vozidel se svým Sherman Firefly.


Tarczayovova medaile

Uděluje se hráčům, kteří zničí pět nepřátelských vozidel a přežijí bitvu do vítězného konce po obdržení pěti různých zásahů a ztrátě 80 % výdrže vozidla. Zničená nepřátelská vozidla se započítávají až poté, co obdržíte veškeré požadované poškození. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Ervin Tarczay byl Maďarské tankové eso. Bojoval s Maďarskou 2. obrněnou divizí a zničil minimálně deset nepřátelských vozidel.
 


Naydinova medaile

Uděluje se hráči, který v bitvě zničí všechny nepřátelské lehké tanky (za předpokladu, že nepřátelský tým měl minimálně 3 lehké tanky). Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Hrdina Sovětského svazu Grigorij Nikolajevič Najdin byl seržant, který velel tanku BT-7. 25 července 1941 poblíž obce Rudjaški (Litva) zničil kolonu nepřátelských obrněných vozidel čítající 15 tanků a 10 děl 19. tankové brigády Wehrmachtu. Tím pozastavil postup německých sil na dva dny a umožnil Sovětům připravit dostatečnou obranu pro město Vilno.


Bojiště: Operace Jarní probuzení

Uděleno hráči, který vyhraje minimálně jednu bitvu za každou z válčících stran se všemi vozidly, která bojovala ve skutečné bitvě. Může být získáno pouze v historických bitvách.

 


Bojiště: Bitva u Kurska

Uděleno hráči, který vyhraje minimálně jednu bitvu za každou z válčících stran se všemi vozidly, která bojovala ve skutečné bitvě. Může být získáno pouze v historických bitvách.

 


Bojiště: Bitva o výběžek

Uděleno hráči, který vyhraje minimálně jednu bitvu za každou z válčících stran se všemi vozidly, která bojovala ve skutečné bitvě. Můžete získat pouze v historických bitvách.